Urbano 9.1 – Glavne novosti

1           Urbano BIM funkcionalnost

Urbano 9.1 predstavlja širok aspekt BIM funkcionalnosti, podržavajući najraširenije formate za razmjenu podataka -IFC i NWC format.

1.1       Novi panel s BIM funkcijama

Urbano je proširen novim BIM panelom, kako bi nove funkcije bile izdvojene iz standardnih sustava. Takve funkcije hijerarhijski se nalaze iznad strukture sustava dionica i čvorova, te je ovom funkcijom moguće više sustava odjednom izvesti u BIM formate.

 

image101.gif image103.gif

1.2       Izvoz u IFC format

Izvoz u IFC format za razmjenu podataka je proširen i poboljšan – moguće je odjednom izvesti sve Urbano sustave koji se nalaze u crtežu. Prilikom selekcije podataka za izvoz, moguće je odabrati podatke za sve vrste elemenata svih sustava (dionice i čvorove svih sustava), ali i dodati neke podatke samo za određene elemente sustava, ukoliko je to potrebno.

 

IFC datoteku eksportiranu iz Urbana moguće je otvoriti u raznim softverima koji čitaju IFC format, kao što je Navisworks, Revit ili Solibri.

 

VIDEO: https://www.screencast.com/t/tWamYD1eqK

1.3       Izvoz u NWC format (Navisworks)

Eksport u NWC razvijan je nakon funkcije za eksport u IFC format, te podržava određenu funkcionalnost Navisworksa koju nije moguće podržati u IFC formatu. Velikim trudom cijelog StudioARS razvojnog tima, NWC eksport postao je značajna funkcionalnost Urbana koja korisniku omogućuje izvoz svih sustava odjednom (ili samo odabranih), što podrazumijeva kompletnu geometriju iz Urbana, podatke vezane na čvorove i dionice, setove selekcije, Terraform plohu i grading rova. Time je omogućena izrada kvantifikacije i vremenske analize izgradnje sustava u programu Navisworks.

 

image220.gif

 

image176.gif

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NqVIN2lpA0Q

2         Terraform – nova funkcionalnost

2.1       Grading rova

U modulu Terraform proširena je već postojeća funkcionalnost gradinga. Grading omogućuje uklapanje novih elemenata u DTM plohu (npr. platoa), a u novoj verziji moguće je napraviti i grading jednostrukog rova. Grading je moguće raditi na postojećoj plohi ali i na kopiji postojeće plohe (što se i preporuča).

 

image104.gif

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NqVIN2lpA0Q  (isti kao i prethodni, budući da su u videu prikazane obje funkcionalnosti)

 

 

Takav DTM koji sadrži grading rova također je moguće eksportirati u Navisworks, kao što je prethodno spomenuto.

2.2       Izrada plohe od GEO točaka

Plohu digitalnog modela terena moguće je izraditi i od GEO točaka, odnosno od točaka iz sustava Geodezija:

 

image175.gif

3              Pregledi podataka– novosti

3.1       Klasični pregledi

Klasični pregledi koji su dostupni u Workspace-u pružaju mnogo novih opcija, a najvažnije su sljedeće:

 

 

image177.gif

 

 

image178.gif

 

3.2       Dinamični pregledi

Dinamični pregledi značajno su razvijeni – moguće je podesiti razne postavke za zumiranje i markiranje elemenata selektiranih u pregledu. Na primjer, moguće je postaviti markiranje elemenata u situaciji i u uzdužnom profilu prilikom kretanja kroz tablicu. Osim toga, moguće je korisničke podatke prikazane u tablici u njoj direktno i unositi, uređivati i brisati.

 

image179.gif

 

Video: https://www.screencast.com/t/ISLSwOkJsFZj

4         Oznake - novosti

4.1       Grupe oznaka

U grani Oznake, dodane su nove grupe oznaka, pa sad osim grupe Čvorovi i Dionice postoje i grupe Oznaka Stacionaže, Oznaka kanala i Ostalo.

 

image110.gif

4.2        Predlošci oznaka

Kod kreiranja novih oznaka, program otvara novi prozor u kojima je lista predložaka oznaka. Oznake su podijeljene u grupe, te je svaki predložak opisan slikom. Novu oznaku lako je kreirati – potrebno je samo odabrati predložak i kreirati oznaku. Odlučili smo ugraditi ovu funkcionalnost kako bi korisnici uočili brojne opcije za označavanje koje Urbano nudi, te našli neku koja im odgovara.

 

image111.gif

 

 

4.3       Oznake čvorova – podaci nivelete u čvoru  

Kod definiranja oznake čvora, moguće je odabrati podatke koji će prikazivati podatke o visini ili dubini nivelete spojenih cijevi, raspoređenih na razne načine. I u ovoj funkciji korisnik može od više predložaka odabrati onaj koji mu najviše odgovara (predlošci su također prikazani na slikama):

 

image112.gif

 

Video: https://www.screencast.com/t/msgPePMP

 

4.4       Pretpregled oznake (preview)

Unutar dijaloga za podešavanje parametara i odabir podataka za oznake dionica i čvorova, dodana je nova opcija koja korisniku omogućuje da odabere element i da na njemu privremeno pogleda kako bi trebala izgledati oznaka prema odabranim parametrima:

 

image113.gif

 

4.5       Uređivanje oznaka

Funkcija za uređivanje više oznaka odjednom je razvijena i poboljšana kako bi bila jednostavnija za korištenje – opcije su grupirane i moguće ih je odabrati u padajućem izborniku, a sličica u donjem dijelu prozora opisuje odabranu kombinaciju opcija:

 

image115.gif  image116.gif

                

Osim toga, dodana je i naredba na Ribbon-u koja poziva ovu funkciju.

5          Ribbon i Alatna traka (Toolbar) – novosti

Ribbon i Toolbar prošireni su novim naredbama. Također, moguće je kreirati više tabova Ribbona po vlastitoj želji koji mogu sadržavati bilo koje od dostupnih naredbi. Po default-u, Urbano nudi tri tab-a, a jedan od njih je tab koji sadrži naredbe za rad sa sustavom Poligon.

 

image121.gif

 

 

Korisnik može Ribbon Tab-ove i grupe izraditi i sam, koristeći za to predviđenu naredbu Uređivanje Ribbona:

 

image124.gif

 

Na listi dostupnih naredbi može vidjeti i ime naredbe koju može upisati u komandnu liniju, ili pak pretraživati prema nekoj ključnoj riječi:

 

image125.gif

 

U donjem lijevom kutu dostupne su tipke za uređivanje:

 

  image126.gif- Dodavanje novog Ribbon-a (Tab-a)

  image127.gif- Dodavanje nove grupe naredbi unutar Ribbon-a

 image128.gif - Uređivanje Tab-a/Grupe

 image129.gif- Brisanje Tab-a/Grupe ili naredbe

 

 

Video: https://www.screencast.com/t/083HPyZrAQo

6         Zadavanje nivelete – nove funkcije

Nove funkcije za uređivanje i crtanje nivelete u uzdužnom profilu dostupne su u grani Alati-Uzdužni profili :

 

 

-> Interaktivno crtanje nivelete – Dostupna i na Ribbonu:   Video: https://www.screencast.com/t/gwoqNInz9n9i

 

-> Zadavanje nivelete (Invert Editor) - Dostupna i na Ribbonu:   Video: https://www.screencast.com/t/Oz8Cemd8Qb

 

image130.gif

 

Alati-Uzdužni profili -> Uređivanje nivelete u uzdužnom profilu – nova funkcija ima sve opcije kao i stara funkcija, ali je jednostavija – nije potrebno odabirati uzdužni profili, već je dovoljno kursorom se približiti željenom profilu i početi raditi u njemu.

 

Video: https://www.screencast.com/t/L18GJOl7Qgc

 

Stare funkcije su i dalje dostupne:

 

image132.gif

 

7          Uzdužni profili - novosti

Video: https://www.screencast.com/t/9Qtj7TpsI1wo

7.1       Rubrike – novosti

Uz nove opcije pri uređivanju rubrika uzdužnog profila, korisnicima će biti mnogo lakše promijeniti visinu svih rubrika odjednom, visinu, boju i stil teksta u rubrikama i zaglavcima i slično.

7.1.1        Format zaglavka i rubrike

Uvedena je nova opcija podešavanja formata zaglavka i rubrika na jednom mjestu, iako je, ukoliko je to potrebno, pojedinu rubriku moguće posebno podesiti, ona i dalje ima sve svoje parametre kao i prije ->

 

image134.gif

7.1.2        Defaultni format rubrike

U svakoj rubrici moguće je uključiti i isključiti „default“ postavke.

 

image135.gif


Korisnik može vrlo jednostavno, tipkom „Defaults on“, upaliti default postavke u svim rubrikama, ili ih isključiti na tipku „Defaults off“. Na ovaj način, konfiguracije napravljene sa starom verzijom softvera radit će na isti način, a korisnik će to moći promijeniti tako da upali default opcije.

 

 

image136.gif

 

7.1.3        Komponente – zaglavak i podaci

Sve komponente su reducirane na dvije grane – zaglavak i podaci. Kod zaglavka korisnik može odabrati želi li ga vidjeti lijevo ili desno, a kod grane podatak korisnik će lako uočiti gdje treba odabrati podatak jer je to polje istaknuto drugom bojom:

 

image137.gif

 

Osim toga, relevantne postavke nalaze se ispod podatka, dok su postavke formata ćelije izdvojene u posebnu grupu te ih je moguće grafički odabrati. Format ćelije (rubovi koji će se prikazivati – gornji, donji, lijevi, desni) može se podesiti grafički (klikom na željeni rub - ON/OFF):

 

image202.gif

 

7.1.4        Nova komponenta – podaci za stacionaže

Nova komponenta „Podaci uzdužnog profila na stacionažama“ omogućuje korisnicima da u istoj rubrici prikažu visine terena za sve relevantne točke – čvorove, dodatne točke, bočne uljeve, spojne čvorove (npr. kućne priključke), presječne točke te pomoćne vertikalne linije. Na isti način moguće je dodati i rubriku koja će u svim tim točkama duž uzdužnog profila prikazati i visine/dubine nivelete, visine/dubine tjemena cijevi ili stacionaže. Dovoljno je samo odabrati željeni podatak, te uključiti sve točke u kojima su podaci potrebni (staviti kvačicu kraj točaka).

 

image138.gif

 

7.2       Grafika - novosti

7.2.1        Presječne točke

U grafičkom djelu moguće je podesiti način prikaza presječnih točaka i vezanih podataka, a sada je moguće podesiti i da se vertikale koje prikazuju te presječne točke, pop. Presjek cijevi i podaci prikazuju u boji te infrastrukture (kakva je u situaciji). Tako presjecišta s vodovodom mogu biti plava, s plinom zelena, s telekomunikacijama magenta i slično. Dovoljno je u konfiguraciji uzdužnog profila podesiti boju kao „Automatski“:

 

image139.gif

 

Osim toga, moguće je cijev prikazati i realno, bez distorzionog mjerila.

 

Video: https://www.screencast.com/t/qxr5vzPZw2

7.2.2        Oznake okana

Moguće je uključiti automatsko razmicanje oznaka okana u konfiguraciji uzdužnog profila.

Video:  https://www.screencast.com/t/loT8JOPOOo

7.2.3        Vertikalni lukovi

Moguće je prikazati vertikalne lukove u uzdužnom profilu. Vertikalne lukove prethodno je potrebno zadati pomoću za to predviđene funkcije (Alati-Uzdužni profili -> Vertikalni lukovi).

7.3       Uređivanje konfiguracije uzdužnog profila – novosti

7.3.1        Interaktivna selekcija elementa

Kod podešavanja konfiguracije uzdužnog profila, moguće je interaktivno selektirati neki tekst ili grafiku u nacrtanom uzdužnom profilu (npr. tekst neke rubrike, ili neku liniju u uzdužnom profilu). Program će nakon toga automatski otvoriti vezanu rubriku u kojoj je moguće promijeniti svojstvo odabranog elementa.

 

image140.gif

 

7.3.2        Tipka „Primijeni“

Prilikom uređivanja konfiguracije uzdužnog profila, moguće je kliknuti tipku PRIMIJENI (APPLY) te odmah vidjeti kako će promjena izgledati. Ova novost omogućuje značajno brže uređivanje konfiguracije uzdužnog profila. Promjene je potrebno spremiti pritiskom na tipku SPREMI, u protivnom neće biti spremljene.

 

image141.gif

 

7.3.3        Promjena mjernih jedinica uzdužnog profila - skaliranje

Promjena jedinica uzdužnog profila (npr. iz cm u mm) značajno je poboljšana: program automatski skalira i visine rubrika i tekstova.

 

image216.gif

7.3.4        Uređivanje konfiguracije odabirom nacrtanog uzdužnog profila

Moguće je interaktivno odabrati već nacrtati uzdužni profil te program otvara pripadajuću konfiguraciju koju je tada moguće urediti. Ovo je korisno u slučaju kada ima mnogo uzdužnih profila, nacrtanih s različitim konfiguracijama.

 

Naredba je dostupna na grani Alati-Uzdužni profili -> Uređivanje konfiguracije, te na Ribbonu među naredbama vezanim za uzdužne profile:

 

image217.gif

7.4       Upravljanje uzdužnim profilima – novosti

7.4.1        Fleksibilni prozor

Prozor funkcije Upravljanje uzdužnim profilima je obogaćen novim opcijama, te ga je moguće stalno imati aktivnog na ekranu – moguće je uz njega raditi i s ostalim funkcijama.

7.4.2        Filtriranje

Moguće je filtrirati uzdužne profile prema raznim kriterijima (imenu, vrsti sustava i konfiguracije, opisu, duljini…)

7.4.3        Podaci

Omogućen je odabir podataka koji će se prikazivati za nacrtane uzdužne profile, kao npr. početna i krajnja stacionaža, duljina, ime sustava, ime konfiguracije, opis (kojeg je moguće mijenjati) i slično.

7.4.4        Markiranje i zumiranje

Za uzdužne profile u listi moguće je postaviti automatsko markiranje i zumiranje pri navigaciji kroz listi. Program će tada elemente iz trenutno selektiranog profila markirati u situaciji , i zumirati ukoliko je tako podešeno.

7.4.5        Status

Kad neki uzdužni profil više nije ispravan, ili mu je potrebno ažuriranje, u tablici će biti označen crvenom bojom.

 

image143.gif

7.4.6        Sortiranje

Uzdužne profile je u tablici moguće sortirati po bilo kojem trenutno vidljivom podatku.

7.4.7        Promjena imena

Uzdužnom profilu moguće je promijeniti ime direktno u tablici, te će isto biti automatski ažurirano.

7.4.8        Preslagivanje

Moguće je presložiti uzdužne profile koristeći opcije na dnu prozora.

 

Video: https://www.screencast.com/t/APVh4S2Y

 

 

8         Ispis uzdužnih profila - novosti

8.1       Priprema za plotanje

Funkcija Priprema za plotanje proširena je novim opcijama, te je kroz ovu funkciju moguće mijenjati maksimalnu duljinu okvira kod prelamanja uzdužnog profila. Ti parametri bili su dostupni u katalogu papira za ispis, ali su premješteni u ovaj dijalog kako bi korisnici lakše mogli mijenjati te parametre i isprobati koja im kombinacija najviše odgovara.

 

image144.gif   image145.gif

8.2       Crtanje okvira u layout

Funkcija koja prethodno nacrtane okvire crta u CAD Layout u vidu CAD Viewport-a također je proširena novim opcijama – u novoj je verziji omogućeno iscrtavanje svakog okvira u poseban CAD Layout, ili pak više okvira u jedan Layout (nakon postavljene maksimalne širine, program prelazi u novi Layout). Moguće je koristiti postojeće Layout-e iz crteža, ili pak iz vanjske datoteke. Na ovaj način korisnici će moći brže podesiti uzdužne profile za plotanje te nakon toga koristiti naredbu Publish.

 

image146.gif

 

image147.gif

 

image148.gif

 

Video: http://www.urbanosoftware.com/download-ino/videos/Plotting.mp4

8.3       Crtanje spojenih profila u modelu

Crtanje spojenih profila u modelu je nova funkcija, koja služi za prelamanje uzdužnih profila bez potrebe korištenja CAD Layout-a.

Uzdužne profile moguće je prelamati koristeći neku od dostupnih opcija, ali je moguće to napraviti i automatski, koristeći prethodno nacrtane okvire na uzdužnom profilu. Tada program nacrta mnogo manjih profila, koji su poredani uzastopno i prilagođeni za plotanje direktno iz modela:

 

Spojeni_profili_u_modelu.PNG

 

image150.gif

 

image237.gif

 

image238.gif

 

Video: https://www.screencast.com/t/e1pKQHbHWUJ

 

 

9         Korisnički podaci - novosti

Korisnički podaci značajno su promijenjeni i poboljšani u odnosu na starije verzije programa. Bitna razlika je u samom konceptu korisničkih podataka. U starijim verzijama programa, korisnički podaci bili su vezani za sustav u kojem su kreirani. U novoj verziji programa, korisnički podaci „izvučeni“ su izvan sustava pa je tako isti korisnički podatak moguće koristiti u različitim sustavima.

 

9.1       Kreiranje korisničkih podataka

Nova funkcija za kreiranje i upravljanje korisničkim podacima omogućuje klasifikaciju istih prema topologiji (linijska-mrežna, poligonska), topološkom tipu (kanalizacija, vodovod, geodezija...), tipu entiteta (dionica, čvor, poligon, čvor poligona), opremi čvora (pumpa, ventili...) i sl. Kreiranjem više korisničkih podataka, program inteligentno sortira podatke u stablu prema njihovoj hijerarhiji. Ako u crtežu postoji veliki broj korisničkih podataka, na ovaj će način biti bolje organizirani i sortirani te će ih biti jednostavnije pregledavati.

 

image151.gif

 

9.2       Zadavanje korisničkih podataka

Zadavanje korisničkih podataka olakšano je i pojednostavljeno:  prilikom pokretanja funkcije, u dijalogu se prikazuju samo oni korisnički podaci koji se mogu zadati u trenutno aktivnom sustavu, te je moguće zadavati više korisničkih podataka za jedan element, ili pak jedan za više elemenata.

Funkcija se nalazi na glavnoj grani Zadavanje podataka –> Zadavanje korisničkih podataka.

 

image152.gif

 

 

9.3       Uvoz korisnički podataka iz vanjskih izvora

Prilikom uvoza podataka iz vanjskih izvora (LandXML uvoz, SHP uvoz, TXT uvoz, učitavanje iz baze), program nudi mogućnost automatskog kreiranja novih korisničkih podataka te zapisivanja podataka iz vanjskog izvora u novokreirane korisničke podatke. Program će automatski podesiti pripadnost tog korisničkog podatka. Ako isti korisnički podatak već postoji u crtežu, program neće kreirati novi korisnički podatak, nego će iskoristiti postojeći. Prilikom konfiguriranja uvoza podataka, dodana je nova i opcija Zadaj tip čvora/opremu svim čvorovima. Uključivanjem ove opcije, program će automatski zadati odabrani tip (odnosno opremu) čvora svim čvorovima prilikom uvoza.

 

image153.gif

 

10     Hydra – novosti

Modul Hydra sadrži mnoge novosti, te u odnosu na verziju 9.0 donosi mnoga poboljšanja i nove funkcije. Ubrzano je izvršavanje određenih funkcija, pojedine naredbe i razni parametri bolje su opisani i objašnjeni, a osim toga dodane su neke nove. Zasigurno je najveća novost mogućnost kreiranja i analiziranja raznih scenarija potreba i potrošnje vode što može biti vrlo korisno pri projektiranju protupožarnih potreba.

Osim scenarija, potrebno je istaknuti i novosti kod definiranja položaja i smjerova pumpi i ventila, veću mogućnost definiranja parametara opreme čvorova koji će se zapisati u INP datoteku za proračun i daljnju analizu (program EPANET), novi izgled pojedinih dijaloga među kojima treba istaknuti dijaloge za definiranje potreba i optimizaciju cijevi (inicijalnu selekciju cijevi) itd.

 

 

image154.gif

10.1  Hidraulička oprema razdvojena od opreme čvora

Funkcija Oprema čvora razdvojena je na dvije funkcije: Zračni ventili i muljni ispusti  i Hidraulička oprema čvora. Ovo je napravljeno iz razloga da se jasno distanciraju zračni ventili i muljni ispusti (elementi koji se samo grafički prikazuju u situaciji i u uzdužnim profilima) od hidrauličke opreme čvora (izvor vode, vodosprema, emiter, ventili, pumpa) odnosno EPANET-ove opreme čvora koja utječe na hidraulički proračun.

Hidraulička oprema čvora nova je funkcija u kojoj je moguće postaviti hidrauličku opremu čvora i odmah definirati parametre opreme (npr. razine vode u vodospremi, postavke pumpe i ventila i sl.).

10.2  Podaci elemenata mreže

Funkcija Podaci elemenata mreže također je obnovljena, te je u novoj verziji programa jasno definirano koji su podaci obavezni za proračun (podaci označeni sa znakom *), a koji su podaci proizvoljni. Jedna od bitnih novosti su ponuđene (default) vrijednosti za pojedine parametre, kao što su npr. razine vode u vodospremi, promjeri ventila i sl.

Omogućeni su dodatni parametri opreme čvorova, kao što su  relativna visina vode kod Izvora vode, Status cijevi kod dionica (Otvorena, Zatvorena, Kontrolni ventil), Početni status kod pumpe (otvorena ili zatvorena), Fiksni status kod ventila (otvoren, zatvoren, None -nedefinirano).

 

image155.gif

 

10.3   Potrebe za vodom i analiza scenarija

U funkciju Potrebe za vodom (i analiza scenarija) dodane su neke nove opcije, a osim toga je sada kroz ovaj dijalog moguće napraviti i kompletan hidraulički proračun. Moguće je kreirati neograničen broj konfiguracija potrošnje, kako za stanovništvo, tako i za sve druge tipove potrošača. Za razne scenarije potrošnje moguće je napraviti proizvoljnu kombinaciju prethodno definiranih konfiguracija potrošnje.

 

image156.gif

 

Nakon kreiranja scenarija, moguće je pregledavati i uspoređivati trenutne rezultate proračuna. Na ovaj način moguće je odrediti najnepovoljniji scenarij potrošnje vode te na njega dimenzionirati mrežu te provjeriti zadovoljava li projektirana mreža na najnepovoljniji scenarij.

 

image157.gif

10.4  Provjera podataka i modela za hidraulički proračun

U novoj verziji programa hidraulički je proračun moguće napraviti bez potrebe prethodne provjere podataka. Nakon izvršenog proračuna, rezultati se prikazuju u integriranom pregledu, te se novi rezultati prikazuju se u zagradama pored starih vrijednosti. Nakon izvršenog proračuna, moguće je odmah i otvoriti kreiranu .INP datoteku ili potpunu .RPT datoteku s rezultatima proračuna.

 

Ukoliko program tijekom proračuna naiđe na određene greške, one se prikazuju u pregledu grešaka. Program javlja tri grupe grešaka: Informacije, Upozorenja i Greške. Program javlja grešku ako nije zadan neki od obaveznih podataka za proračun, ako neki dijelovi sustava nisu spojeni s ostatkom, ako nije moguće riješiti hidrauličke jednadžbe i sl. U tom slučaju proračun neće biti izvršen.

 

image158.gif

10.5  Optimizacija cijevi

U funkciju za Optimizaciju cijevi (inicijalnu selekciju cijevi) dodana je opcija za odabir scenarija prema kojem će program vršiti proračun, odnosno inicijalna selekcija cijevi (dimenzioniranje). Sam dijalog značajno je promijenjen u odnosu na starije verzije programa, obogaćen tablicom pregleda i raznim opcijama koje omogućuju reviziju rezultata prije spremanja.

 

image159.gif

11       Poligoni – novosti

U Modulu Poligon postojeće funkcije su poboljšane i unaprijeđene, a dodane su i neke nove funkcije. Znatno je povećana brzina izvršavanja određenih funkcija te funkcionalnost i stabilnost programa u cjelini. Skoro svi dijalozi su redizajnirani kako bi bili jasniji i što pristupačniji korisniku, a pojedine opcije u dijalozima dodatno su grafički objašnjene na slikama koje opisuju svaku naredbu.

11.1  Crtanje i uređivanje poligona

Funkcije za crtanje i uređivanje poligona proširene su novim opcijama, te se u novoj verziji programa, automatski crtaju i čvorovi poligona. Funkcije Konverzija polilinija i Poligonizacija znatno su promijenjene i poboljšanje. Dodane su opcije za filtriranje entiteta crteža. Filtriranje je moguće provesti po layeru i po vrsti entiteta.

Nova funkcija Preklopljeni poligoni omogućuje rad s poligonima koji se jednim svojim dijelom preklapaju sa nekim drugim poligonom ili poligonima koji su cijelom svojom površinom unutar nekog drugog poligona (u potpunosti preklopljeni poligoni).

11.2  Rezanje poligona

Rezanje poligona jedna je od najvećih novosti – dodane su nove opcije, povećana je stabilnost funkcije, te su napravljeni potpuno novi, pregledniji i korisniku puno lakše razumljiviji i pristupačniji dijalozi. Svaka naredba popraćena je odgovarajućom grafikom na kojoj je na realnom primjeru objašnjena funkcionalnost svake naredbe.

 

image160.gif

11.3  Uređivanje čvorova

U novoj verziji programa moguće je uređivati čvorove poligona, a samim time i poligone, sa standardnim CAD-ovim naredbama za uređivanje točaka polilinije (Stretch Vertex, Add Vertex, Remove Vertex). Sve promjene (koordinate čvorova, površina i opseg poligona itd.) automatski se ažuriraju u Urbano pregledima i oznakama.

11.4  Buffer/Unija/Presjek

Funkcije za Buffer, Uniju i Presjek poligona su razdvojene na 4 zasebna dijaloga koji se mijenjaju kroz padajući izbornik na vrhu dijaloga. Svaka promjena u odabiru parametara grafički se prikazuje na slici na dnu dijaloga. Kod funkcije Buffer, kao najveća novost ove funkcije, moguće je odabrati želi li se kreirati obični buffer (zakrivljen na rubovima) ili pravokutni buffer.

11.5  Overlay Analiza

Overlay analiza (poligonalna analiza preklapanja) ubrzana je i proširena novim opcijama, a pomoću Urbano pregleda, vrlo je jednostavno pregledati novonastale poligone i njihove površine, kao i koliki je udio površine od originalnog poligona te od kojih poligona su novokreirani poligoni nastali (ime originalnog poligona).

 

image162.gif

 

11.6  Ribbon

Omogućeno je korištenje naredbi s Ribbon-a za sustav Poligonske topologije. Kreiran je novi Ribbon, Urbano Polygon, u kojem se nalaze samo funkcije vezane za Poligonsku topologiju. U novom Ribbon-u nalaze se brze funkcije za crtanje i uređivanje poligona i čvorova poligona. Funkcija Interaktivno uređivanje u sebi obuhvaća nekoliko zasebnih naredbi za uređivanje poligona i čvorova poligona koje je sve moguće pozvati iz iste naredbe s Ribbon-a.

 

image163.gif

11.7  Pregledi

Dinamične preglede moguće je u potpunosti koristiti u sustavu poligonske topologije sa svim mogućnostima dostupnim u sustavima linijske-mrežne topologije (vodovod/kanalizacija/geodezija). U Urbano preglede (i u mnoge druge funkcije), dodane su nove opcije selekcije, te opicije za sortiranje poligona po AutoCAD elementima i elementima linijske-mrežne topologije.

11.8  Oznake

U novoj verziji programa, napravljeno je automatsko ažuriranje oznaka poligona i čvorova poligona. Oznake se automatski osvježavaju nakon svake promjene napravljene u aktivnoj konfiguraciji oznake.

11.9  Uvoz/Izvoz Podataka

U novoj verziji programa, osim podataka poligona, omogućen je i uvoz geometrije poligona (WKT) iz TXT datoteke i baze podataka.

Dodana je nova funkcija za izvoz poligona, Izvezi u poligon linije. Ova funkcija zapisuje cijeli sustav Urbano poligonske topologije u novu AutoCAD datoteku sa svim poligonima nacrtanim s običnim Auto CAD linijama. Moguće je odabrati i koji će se Urbano podatak zapisati kao atribut bloka u oznaku poligona u novom crtežu.

11.10 Preuzimanje Okolnih Podataka

Preuzimanje okolnih podataka poboljšano je u odnosu na starije verzije programa. Napravljen je novi dijalog sa podacima vezanim samo za poligonsku topologiju, funkcija Interaktivno preuzimanje je poboljšana, a dodane su i dodatne grupe opisa grešaka u konverziji.


 

12      Canalis – novosti

12.1  Pravokutne cijevi B x H

U Urbanu 9.1 moguće je kreirati pravokutne cijevi proizvoljnih dimenzija (B-širina, H-visina).   

Jedna grupa pravokutnih cijevi dostupna je kao default prilikom instalacije programa.  

Pravokutne cijevi je moguće zadati dionicama na standardni način, prikazati ih u uzdužnom i poprečnom presjeku, ali i proračunati hidrauličke vrijednosti (brzinu tečenja, postotak i visinu ispunjenosti).

 

image164.gif

 

Video: Pravokutne_Cijevi

 

12.2  Hidraulički proračun tlačne cijevi

U modulu Canalis implementirana je nova funkcija za hidraulički proračun tečenja pod tlakom. Moguće je odabrati jedan od 6 ponuđenih tipova proračuna, ovisno o poznatim podacima i potrebama korisnika. Moguće je izabrati između Colebrook-White-ove jednadžbe i nekoliko aproksimacija Colebrook-White-ove jednadžbe.

 

Video: Proracun_tlacne_cijevi

 

13      Geodezija – novosti

13.1  Automatsko kotiranje rova s više cijevi

U sustavu Geodezija, za nacrtane poprečne profile i rov s više cijevi moguće je automatski kotirati sve poprečne profile odabirom karakterističnih točaka i stila kota.

 

image165.gif

 

13.2  Uvoz GEO točaka – nova opcija

Kod uvoza GEO točaka, moguće je prilikom uvoza točke odmah dodati u određenu grupu.

 

14     Montažne sheme – novi katalog

Izrađen je novi katalog elemenata montažnih shema, te su ti elementi parametarski. Izrađeni su prema normama HRN EN 545 i DIN. Grupa elemenata „Urbano“ sadrži nove parametarske elemente, dok druge grupe sadrže blokovske  elemente.

 

image166.gif

 

image167.gif

15      Ostale novosti

15.1  Kućni priključci - novosti

Funkcija za crtanje kućnih priključaka obogaćena je novim opcija od kojih je najvažnija ona koja omogućuje „zaključavanje“ pozicije kućnih priključaka na glavnom kolektoru. Drugim riječima, prilikom uređivanja nivelete glavnog kolektora (spuštanje, promjena pada, dodavanje kaskade i sl.), program će pomaknuti i kućne priključke u skladu s postavljenim parametrima.  Osim toga moguće je nacrtati kućne priključke koji se sastoje od više dionica.

 

image169.gif

 

Video: https://www.screencast.com/t/77JTbFxwau

15.2  Zadavanje podataka

15.2.1    Zadane stacionaže

Ova funkcija omogućava korisniku da zada početnu stacionažu za neki niz elemenata, u početnom čvoru. Prilikom crtanja uzdužnog profila tog niza elemenata, korisnik tada može odabrati proračun stacionaže prema toj zadanoj vrijednosti. Osim toga, ako korisnik nacrta uzdužni profil počevši od nekog drugog čvora u tom nizu (npr. nekog pri sredini), program će automatski preračunati stacionažu o odnosu na početni čvor. Ova opcija omogućena je također i za označavanje stacionaža.

 

 

Funkcija se nalazi u glavnom izborniku Zadavanje podataka – Zadane stacionaže.

 

image170.gif

15.3  Stilovi prikaza - novosti

Unutar stila prikaza, osim raznih opcija za prikaz dionica i čvorova, sada je moguće birati i različite opcije za prikaz dodatnih elemenata (dodatne točke, presječne toče, visinske točke..), a unutar stila moguće je zadati i oznake kojima će se označavati elementi.Tako korisnik može pripremiti nekoliko raznih stilova prikaza, sa raznim oznakama ovisno o tipu projekta, mjerilu i sl.

 

image171.gif

15.4  Novi tipovi sustava – Vakuum i Plin

VAŽNA OBAVIJEST: Specifične funkcije za rad sa sustavom Vakuum razvijene su u suradnji i na temelju iskustva tvrtke koja je proizvođač opreme za izradu vakuumskih kanalizacijskih sustava “Roediger” - Germany”.

 

Dodani su novi tipovi sustava – vakuum i plin:

 

image173.gif

 

15.4.1    Umetanje podizanja (Insert lift)

Nova funkcija je  dostupna u sustavu „Vakuum“ – Umetanje podizanja. Nalazi se u izborniku Alati-Uzdužni profili. Ova funkcija u uzdužnom profilu umeće „podizanje“, eng. „lift“, odnosno kontra pad od 1000 ‰ (45 °), kojem je moguće odabrati predefiniranu duljinu od 30, 45 ili 60 cm. Ovaj „zub“ u vertikalnom toku cijevi specifičan je za vakuumske sustave, koji se onda mogu graditi na maloj dubini zahvaljujući vakuumskoj tehnologiji podizanja vode bez potrebe za pumpanjem. Ovakvi elementi mogu se zadavati interaktivno, na odabranoj stacionaži ili pak automatski na svakih „n“ metara (ovisno o zahtjevu projekta).

 

15.5  Provjera sustava – nove opcije

Funkija Provjera sustava proširena je novom opcijom, koja će pokazati čvorove koji su u blizini dionice, ali nisu s njom spojeni.  Korisnik može grešku ispraviti direktno kroz funkciju ako je potrebno (funkcija neće automatski ispravljati).

 

Video: https://www.screencast.com/t/ioUSMI2uv

 

15.6  Konverzija CAD elemenata – novosti

Funkcija za konverziju CAD elemenata proširena je novim opcijama, te slikama koje opisuju svaku pojedinu opciju.  

 

image174.gif

 

Video:  https://www.screencast.com/t/Wsb6chS0c